Att skriva text och musik är ett hantverk, som är både roligt och utvecklande, men förstås ganska tidskrävande. Förutom eget skrivande har jag både tonsatt andras texter och översatt texter från andra språk. Jag har även lett studiecirklar i kreativt skrivande.


Sedan jag skrev min första visa, IDENTITETSVISAN, för mer ån 15 år sedan, har det blivit ett tjugotal sånger som finns registrerade hos STIM. Ett antal av dessa finns på min första skiva " Sjunde våningen ". Andra kanske spelas in längre fram.


På senare tid har jag även börjat jobba med barn och deras texter.

Att skapa sånger utifrån barns texter och låtidéer är ett fantastiskt sätt att få barn att växa. Här gäller det att vara lyhörd och hjälpa till precis så mycket som krävs för att texter och melodier ska få en form och struktur, som gör dem "sångvänliga".  Det här arbetet behöver göras i liten grupp eller individuellt för att arbetsklimatet ska bli så bra som möjligt och kännas tryggt.