Julmusik på eklanda Äldreboende

Eklanda Lund 3 kl 11.30
Med Jan-Olof Persson